52 rruge te shkurta ne tastiere per te rritur produktivitetin

Ti mund ti perdoresh rruge te shkurta ne tastiere per te bere veprime ne kompjuter me shpejt. Gjithashtu mund te rritesh produktivitetin e punes tende.

Rruge te shkurta te pergjithshme

ALT+F4- E mbyll programin ose faqen aktive.

ALT+Space bar-E hap menune e rrugeve te shkurta per faqen aktive.

ALT+F4-E mbyll faqen aktive.

ALT+TAB-Ndryshon faqet e hapura.

ALT+Esc-Qarkullon mes faqeve sipas rendit te kohes qe jane hapur.

CTRL+A-Selekton tekstin.

CTRL+C- Kopjon tesktin e selektuar.

CTRL+V- I jep paste.

CTRL+X- E  pret teksin e selektuar.

CTRL+Y– E riben nje veprim.

CTRL+Z– E rikthen nje veprim.

CTRL+P– I shikon artikujt ne nje forme slideshow po ashtu edhe shume faqe ne cdo browser.

CTRL+P– I shikon artikujt ne nje forme slideshow po ashtu edhe shume faqe ne cdo browser.

CTRL+Backspace- Fshin nga nje fjale sipas rradhes.

The Ultimate Managed Hosting Platform

CTRL+SHIFT+Esc- Hap Task Manager.

CTRL+SHIFT+T- E rihap nje faqe te meparshme. 

CTRL+W- Mbyll faqen aktive. 

CTRL+Esc – Shfaq menune Start.

Esc- Anulon veprimin qe sapo bere.

CTRL+TAB- Leviz perpara neper tabela.

CTRL+SHIFT+TAB– Leviz mbrapa neper tabela.

CTRL+ALT+TAB- perdor shigjetat per te qarkulluar neper tabelat e hapura.

TAB- Leviz perpara neper opsione.

SHIFT+with any of the arrow keys-  Selekton nje tekst ne nje dokument.

SHIFT+ESC- Hap Chrome task manager.

SHIFT+F10- Simulon klikimin me te djathten e mausit ne ikonen e selektuar.

SHIFT+DELETE- E fshin pjesen e selektuar perkohesisht pa e cuar tek Recycle bin.

Windows Key Shortcuts

Windows Logo- Shfaq menune start.

Win+D-Shfaq Deskopin.

Win+M-Minimizon te gjitha dritaret.

Win+SHIFT+M-Rikthen te gjitha dritaret e minimizuara.

Win+SHIFT+M-Rikthen te gjitha dritaret e minimizuara.

Win+E-Hap programin My Computer.

Win+F-Kerkon per nje file ose nje folder.

Win+F1-Shfaq ndihmen nga Windows.

Win+R-Hap kutine Run.

Win+CTRL+F-Kerkon per kompjutera te tjere nese je ne nje rrjet.

Win+TAB-Qarkullon neper aplikacionet e perdorura.

Win+SHIFT+TAB-Qarkullon neper aplikacionet e perdorura.

Win+ALT+ENTER-Hap Windows Media Center.

Win + +/- [Zmadhon ose zvogelon duke perdorur Magnifier]

Win+Esc-Del nga Magnifier.

F1-F12

F1- Hape kranin e ndihmes per cdo program.

F2- Te lejon ty ti vendosesh nje emer tjeter nje dosje te selektuar.

F3- Hap nje tipar kerkimi per nje aplikacion qe eshte aktiv ne kete moment.

F4-ALT+F4 Mbyll dritaren aktive dhe gjithashtu fik kompjuterin.

F5- Te lejon ty qe ta ringarkosh nje faqe ose nje dokument ne windows.

F6- Leviz kursorin ne shiritin e adreses ne shume shfletues te internetit.

F7- Eshte e perdorur per te kontrolluar shqiptimin ose gramatiken ne nje dokument ne Windows ose ne aplikimet e Micrososft.

F8- perdoret per te hyre ne menune e nisjes.

F9- Ringarkon nje dokument ne Mricrosoft Word.

F10- Aktivizon shiritin e menuse ne nje aplikacion te hapur. SHIFT+F10 eshte njelloj si te klikosh me butonin e djathte te mausit.

F11- E hap ekranin e plote ne shfletuesit e internetit.

F12- Hap dhe ruan si kuti te dialogut ne aplikimet e Microsoft.

Scroll to Top